Behoud monumentalepand van De Halm

De voormalige strokartonfabriek De Halm in Hoogkerk verdient het om behouden te blijven en als
gemeentelijk monument te worden aangewezen. Dat zeggen de fracties van GroenLinks, D66, SP,
PvdA en Partij voor het Noorden in de gemeenteraad van Groningen. Zij roepen het college van
B&W op de nodige stappen te nemen.

Samen met de Halmbuurt in Hoogkerk

De partijen zijn van mening dat de Halm, samen met de Halmbuurt in Hoogkerk van historisch
belang zijn voor het dorp Hoogkerk en de gemeente Groningen, en dat de architectuur-historische
kwaliteit van het fabriekgebouw dusdanig groot is dat aanwijzing als monument op z’n plaats is
en behoud zeer wenselijk is. De Halm, en alle gebouwen op het terrein, werden in samenhang met
de Halmbuurt als ensemble ontworpen. Ook is het geheel het eerste Groningse voorbeeld van de
Tuinstadgedachte. Als vroeg voorbeeld van sociale sociale woningbouw, geïnitieerd door
coöperatieve fabriek De Halm, is de Halmbuurt uniek en van grote waarde, want tekenend voor
vroege volkshuisvesting en het zo kenmerkende landbouwindustriële karakter van Hoogkerk.

 

Het Kuypersgenootschap en Bond Heemschut

Sinds enige tijd is er hernieuwde aandacht voor het historische en monumentale belang van de
De Halm in Hoogkerk, met meest recent een verzoek van erfgoedorganisaties Het
Kuypersgenootschap en Bond Heemschut om de voormalige fabriek aan te wijzen als
gemeentelijk monument1. Al langer loopt er een online-petitie met al meer dan 1600
ondertekeningen om de aangevraagde sloopvergunning niet te verlenen en om in te zetten op
behoud van de Halm.2 Eerder agendeerden architectuurhistoricus Peter Michiel Schaap het
belang van het gebouw en kwamen omwonenden van de Halm op voor behoud.

Woensdag 19 juli

De partijen zullen woensdag 19 juli door middel van mondelinge vragen in de gemeenteraad het
college van B&W oproepen zich in te spannen voor behoud van de Halm en om de
strokartonfabriek aan te wijzen als gemeentelijk monument.
Eerder stelden GroenLinks, D66, SP, en PvdA in mondelinge vragen en later deels aangevuld met
PvdD en ChristenUnie tweetal schriftelijke vragen over het belang van het behoud van de voormalige strokartonfabriek .

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*