De Kerklaan wordt fietsstraat

De Kerklaan in Groningen wordt een fietsstraat met meer ruimte voor fietsers. Ook wordt de Kerklaan aantrekkelijker gemaakt voor bewoners en ondernemers, onder andere door meer groen. Het definitieve ontwerp daarvoor is klaar. Voor de uitvoering is 2 ton extra nodig vanwege gestegen kosten en extra aandacht voor de leefkwaliteit. Begin juli beslist de raad over het definitieve ontwerp en de extra kosten.

Dagelijks gebruiken duizenden fietsers de Kerklaan op weg van de binnenstad naar de Zernike Campus. Het was voor de gemeenteraad reden om in 2021 te besluiten de straat officieel als fietsstraat in te richten. Het wegdek krijgt rood asfalt en parkeerplekken komen straks op een verhoogd gedeelte te staan, op gelijke hoogte als de stoep. In een fietsstraat zijn automobilisten te gast en moeten daarom de snelheid aanpassen op fietsers.
De verkeersveiligheid wordt beter doordat de rijbaan visueel smaller wordt. Ook komen er drie verhogingen in de weg en blijven de zebrapaden. Een nadrukkelijke wens van bewoners en de Werkgroep Toegankelijk Groningen.
In totaal wordt er bijna 1,5 miljoen geïnvesteerd. Provincie Groningen betaalt 600.000 euro mee voor het verbeteren van de fietsinfrastructuur en de verkeersveiligheid.

 

Minder parkeerplaatsen

Daarnaast komt er meer groen, meer ruimte voor fietsenstallingen en plekken voor deelvervoer (fiets en e-scooter), zodat de stoepen toegankelijkheid blijven. Met behoud van terrassen. Wethouder Broeksma: “De invulling van deze wensen betekent automatisch minder ruimte voor het parkeren van auto’s. In samenspraak met de bewoners blijven straks van de 60 parkeerplekken er 48 over. Dat levert ruimte op om de Kerklaan aantrekkelijker in te richten voor bewoners en ondernemers”.

Meer groen

Er komt veel groen in de straat, met meer en grotere plantvakken. Dit is ook een wens van de bewoners. Ook komen er 35 bomen in de Kerklaan, 6 meer dan er nu staan. Omdat de conditie van de bestaande bomen (voornamelijk essen) slecht is kunnen helaas niet alle bomen worden behouden. De 21 bomen met een slechte conditie worden vervangen door 21 nieuwe bomen, 8 bomen blijven staan. Daarnaast worden nog 6 extra bomen geplant.

Samen met de buurtbewoners

Het definitieve ontwerp is in overleg met bewoners en ondernemers gemaakt. Tijdens inloopbijeenkomsten konden mensen wensen en knelpunten inbrengen. Daarna is in overleg met de bewonersvereniging Noorderplantsoen een klankbordgroep opgericht. Samen met de klankbordgroep is een ontwerp gemaakt voor de nieuwe inrichting van de Kerklaan waarin veel wensen van bewoners zijn verwerkt. Deze animatie op Fietsstraat Kerklaan 1 on Vimeo geeft een indruk hoe de Kerklaan er straks uitziet.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*