Financieel hulppakket voor sterk gestegen prijzen

Financieel hulppakket voor sterk gestegen prijzen.

De gemeente komt met een tijdelijk financieel hulppakket. Hierin staan maatregelen om inwoners met een laag inkomen tegemoet te komen. De meeste maatregelen die het Rijk heeft aangekondigd gaan pas in 2023 in en zijn op dit moment onvoldoende voor veel mensen. Ze hebben snel ondersteuning nodig. Het college bespreekt de voorstellen op woensdag met de raad. De eerste maatregelen zullen naar verwachting begin november worden uitgevoerd.

Eelco Eikenaar wethouder Inkomen en Schulden.

“We zien de financiële problemen en de daarmee samenhangende onzekerheid en stress toenemen. Dat geldt in de eerste plaats voor mensen met een minimuminkomen. Maar we zien steeds vaker ook andere groepen die hun financiën niet meer rond krijgen. Het college wil nu de mensen waar de nood het hoogst is direct enige lucht bieden.”

Voor huishoudens met lagere inkomens.

De Gemeente verwacht begin november te starten met de eerste maatregelen. Hiervoor trekt de gemeente ruim 9,5 miljoen euro uit. Wethouder Financiën Mirjam Wijnja: “De maatregelen zijn boven op de huidige voorstellen van het Rijk. Daarbij gaat het nadrukkelijk om een tijdelijk pakket. Als gemeente hebben we immers maar heel weinig invloed op de inkomenssituatie en de koopkracht van onze inwoners. We blijven er daarom bij het Rijk op aandringen om structureel de bestaanszekerheid van mensen te versterken.”

Enkele voorbeelden

De energietoeslag voor mensen met een laag inkomen wordt met 200 euro verhoogd naar 1.500 euro. Mensen met lage middeninkomens (tot 140% van het minimum), krijgen 600 euro energietoeslag. Verder is het voor mensen die door specifieke medische hulpmiddelen een veel hogere energierekening hebben mogelijk om een energietoeslag aan te vragen. Voor kinderen van gezinnen met een laag inkomen komt een bon voor speelgoed en kleding.

Studenten.

Ook studenten hebben nu te maken met stijgende kosten van energie en levensonderhoud. Pas in het komende studiejaar gaat het Rijk de beurs voor uitwonende studenten tijdelijk verhogen. Om studenten ook nu al te ondersteunen kunnen ze bij ons bijzondere bijstand aanvragen. We maken het aanvragen zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk. Dit is niet hetzelfde als de energietoeslag die voor andere inwoners geldt. Daarom pleiten we samen met andere gemeenten al enige tijd stevig voor een aparte landelijke regeling voor studenten.

Voor een sociale basis.

Zijn maatschappelijke organisaties zoals buurthuizen, verenigingen en sportclubs van groot belang. Naast deze organisaties hebben ook ondernemers te maken met stijgende energieprijzen. Eventuele maatregelen om ook ondernemers en maatschappelijke organisaties die in financiële problemen komen te compenseren vanuit het financiële hulppakket, zijn in ontwikkeling.

Wethouder Eikenaar:

”Het is belangrijk te voorkomen dat mensen als gevolg van de stijgende prijzen langdurig in de (financiële) problemen komen. Dat risico neemt toe als mensen het inzicht in en overzicht op hun financiën kwijtraken. We nemen daarom ook een aantal maatregelen om mensen beter te informeren over de mogelijkheden om kosten te besparen, de financiën op orde te krijgen en bestaande regelingen te benutten.”

Zie voor meer informatie: www.gemeentegroningen.nl

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*