Geitenboer Egbert in Dorkwerd in de knel door raadsvoorstel PvdD-wethouder

DORKWERD

Wethouder Kirsten de Wrede (PvdD) van Groningen heeft een raadsvoorstel ingediend waarin wordt bepaald dat een geitenhouder binnen de gemeentegrenzen niet meer dan 20 geiten mag houden. Als dit raadsvoorstel wordt aangenomen, kan de enige geitenboer in de gemeente, Egbert ter Veen in Dorkwerd, ophouden met zijn kleinschalige bedrijf. 

Egbert (geboren en opgegroeid in de Kerkstraat in Hoogkerk) is een lokale voedselproducent die geitenmelk, -kaas en -vlees produceert en verkoopt in zijn boerderijwinkel in Dorkwerd, op de Streekproductenmarkt in Nienoord en de Ommelander Markt aan de Korreweg en via de online supermarkt voor streekproducten De Streekboer.

 

‘Risico voor de volksgezondheid’ is het argument,

‘Risico voor de volksgezondheid’ is het argument, dat De Wrede voor haar raadsvoorstel gebruikt. Zij verwijst naar landelijke onderzoeken die een correlatie signaleren tussen het vaker voorkomen van longontsteking in een straal van 2 kilometer rond grote pluimvee- en geitenhouderijen. Daarbij gaat het om boerderijen met honderden tot duizenden dieren. De onderzoeken zijn al met twee jaar verlengd omdat tot dusver geen duidelijk oorzakelijk verband kan worden aangetoond. Desalniettemin legitimeert De Wrede haar voorstel met deze onderzoeken.

 

Staat in geen verhouding tot de bedrijven

Het kleinschalige bedrijf met weidegang van Egbert staat in geen verhouding tot de bedrijven, die centraal staan in bovengenoemde onderzoeken. Egbert melkt op het moment 60, en op jaarbasis gemiddeld 50 geiten. Die zitten nooit jaarrond in een stal, zoals bij grootschalige bedrijven het geval is. Bij gunstige weersomstandigheden redt Egbert het zelfs om 300 dagen weidegang voor zijn geiten te realiseren. Er zijn geen onderzoeken naar effecten op de volksgezondheid van kleinschalige geitenboerderijen als die van Egbert. Hij zegt zelf dat er wel degelijk effecten zijn: louter positieve, omdat hij lokaal voedsel produceert met eerbied voor mens, dier en natuur. “Mijn dieren komen de gemeente niet uit. Vleesgeiten en slachtrijpe bokjes worden ook lokaal geslacht, bij de kleine slachterij Kroon in de stad.”

 

Petitie gestart op petitie.nl

Het voelt kortom totaal oneerlijk wat Egbert ter Veen overkomt. Hij is op petitie.nl een petitie gestart om zijn levenswerk, de lokale productie van geitenmelk, -kaas en -vlees voor de stad Groningen te behouden. Deze petitie loopt tot 30 januari.
Daarmee is Egbert op rtv Noord en Oog-tv geweest. Ook is hij geïnterviewd voor De Krant en De Streekkrant (het verhaal verscheen in de editie van 23 januari). Het verschijningsgebied van de Westerkrant is voor een belangrijk deel het zogenaamde ‘risicogebied’ van 2 kilometer rondom de geitenboerderij van Egbert.

 

Bewoners in dit gebied die zich achter geitenboer Egbert in Dorkwerd willen scharen, kunnen zich solidair met hem tonen door de petitie te ondertekenen. Het adres daarvan is https://petities.nl/petitions/behoud-lokale-geitenmelk-kaas-en-vlees-in-de-stad-groningen.
Vermoedelijk genieten mensen eerder van Egberts geiten in de wei, als ze een rondje wandelen, fietsen of hardlopen, dan dat ze hinder ondervinden van deze dieren. En misschien zijn omwonenden wel klant bij Egbert. Dit komt allemaal onder druk door het voorliggende raadsvoorstel.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*