Minder mensen na WW in de bijstand

In oktober bleef het aantal WW-uitkeringen ongeveer gelijk in de provincie Groningen. De WW blijft historisch gezien op een laag niveau. Mede door de krappe arbeidsmarkt kwamen er in het afgelopen jaar opnieuw minder mensen na het beëindigen van hun WW-uitkering in de bijstand terecht.

WW blijft ongeveer gelijk in oktober

Eind oktober ontvingen 5.291 inwoners van de provincie Groningen een WW-uitkering. Dat is 1,6% van de Groningse beroepsbevolking. In oktober was het aantal WW-uitkeringen in Groningen met een stijging van 0,2% ongeveer gelijk aan dat in september (+9 uitkeringen). In de sectoren zijn de verschillen met september ook maar klein. Vanuit de bouw, horeca en commerciële diensten nam de WW toe. In sectoren als schoonmaak en onderwijs nam de WW af. In vergelijking met vorig jaar ligt de WW in Groningen 3,5% (177 uitkeringen) hoger.

Ook landelijk bleef de WW vrijwel constant afgelopen maand. Eind oktober telde Nederland 155.750 WW-uitkeringen (1,6% van de beroepsbevolking). Dat zijn er 631 meer dan in september (+0,4%). Vorig jaar telde Nederland in oktober 149.513 WW-uitkeringen. Daarmee steeg de WW in Nederland op jaarbasis met 6.237 uitkeringen (+4,2%).

Doorstroom WW naar bijstand gedaald

In 2022 kwamen in de provincie Groningen 331 personen na afloop van hun werkloosheidsuitkering (WW) terecht in de bijstand. Dat is 41% minder dan het aantal personen dat in 2021 na de WW een bijstandsuitkering kreeg. In 2022 werd bij 8.800 personen de WW-uitkering beëindigd. Daarvan kwam 3,7% vervolgens in een bijstandsuitkering terecht. Dat is de laagste doorstroom vanuit de WW naar de bijstand in de afgelopen 5 jaar. De afgelopen jaren kenmerken zich door een krappe arbeidsmarkt met veel vacatures en een lage werkloosheid. Dat biedt veel kansen voor iedereen die op zoek is naar een baan. Mede daardoor komen er minder mensen in de bijstand terecht, ook vanuit een WW-uitkering.

Erik Oosterveld, arbeidsmarktadviseur bij UWV: “Het aantal mensen dat na afloop van de WW-uitkering een bijstandsuitkering ontvangt is in het afgelopen jaar bijna gehalveerd in Groningen. De krappe arbeidsmarkt werkt natuurlijk in het voordeel van mensen die werk zoeken. Veel mensen vinden hierdoor werk tijdens of vlak na de WW-uitkering.” Maar ook de dienstverlening van UWV en arbeidsmarktpartners helpt mee om te voorkomen dat mensen na de WW in de bijstand terecht komen. “Binnen de arbeidsmarktregio Groningen investeren we samen om meer mensen duurzaam aan het werk te helpen. Bijvoorbeeld vanuit het werkgeversservicepunt WIZ en het Leerwerkloket.”

Het percentage mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht kwam nam in alle arbeidsmarktregio’s af. In 2022 kregen in heel Nederland 7.500 mensen in Nederland na afloop van hun werkloosheidsuitkering (WW) een bijstandsuitkering. Dat is 2,9% van het aantal personen met een beëindigde WW-uitkering. Groningen behoort, samen met Rijnmond, Drechtsteden, Zeeland en Haaglanden tot de regio’s met het hoogste aandeel doorstroom van WW naar bijstand. Uit eerdere analyses bleek onder andere dat alleenstaanden, laagopgeleiden en mensen die wonen in  grote steden en/of wijken met een lage sociaaleconomische status vaker na afloop van de WW in de bijstand terecht kwamen dan gemiddeld.

 

Regionale verschillen

In oktober bleef de WW vrijwel constant in de drie noordelijke provincies. Ten opzichte van vorig jaar is er nu overal in het Noorden sprake van een stijging van het aantal WW-uitkeringen.

  • UWV verstrekte eind oktober in Friesland 5.551 WW-uitkeringen; 1,0% meer dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind oktober 0,7% hoger dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe nam in oktober toe met 0,7% tot 4.258. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een stijging van 1,0%.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*