Ondertekening regionale woondeals Groningen

Westerkwartier bouwt 2400 woningen met Woondeal Regio Groningen-Assen

Gemeenten, provincies en Rijk werken samen om de bouw van 21.370 woningen in de regio Groningen-Assen tot en met 2030 te realiseren. Woensdag 15 februari ondertekende de gemeente Westerkwartier hiervoor de Woondeal Regio Groningen-Assen. Ze deed dit samen met de andere regiogemeenten, de provincies Groningen en Drenthe en minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening. In deze Woondeal staan afspraken over het aantal te bouwen woningen en de uitvoering van de belangrijkste projecten. Ook staan er afspraken in over de inzet van de partijen om de woningen te realiseren en de randvoorwaarden die hiervoor gelden.

 

Bouwen in het Westerkwartier

Voor het Westerkwartier betekent de Woondeal het bouwen van 170-240 nieuwe woningen per jaar in de periode van 2022 tot en met 2030. Inzet hierbij is, zorgen voor voldoende betaalbare woningen en bouwen voor specifieke doelgroepen waaronder ouderen. Het college onderkent het belang van het bouwen van voldoende en betaalbare woningen. De ambitie is dan ook de eerste jaren te versnellen naar 400 woningen per jaar. Dit om het tekort aan woningen in te lopen.

 

Ook het Westerkwartier voelt het tekort aan woonruimte

Wethouder Woningbouw Hans Haze hierover: “Ook het Westerkwartier voelt het tekort aan woonruimte. Bovenop de jaarlijkse ambitie uit de Woondeal willen wij in de komende jaren extra woningen bouwen. Dit staat ook in ons collegeprogramma. De haalbaarheid van de versnelling hangt af van een aantal externe factoren. We hebben niet overal invloed op. Toch blijft onze inzet gericht op het voldoen aan de woonvraag in het Westerkwartier. We willen voor iedereen een passend woningaanbod: voldoende, betaalbaar en duurzaam.”

 

Samenwerking is het sleutelwoord

 

In de Nationale Woon- en Bouwagenda staat de ambitie om het landelijk woningtekort op te lossen. De Woondeal Regio Groningen-Assen is hier een uitwerking van. Samenwerking is het sleutelwoord. In de woondeals staan naast afspraken over aantallen woningen en inzet, ook afspraken over gezamenlijke opgaven. Zoals de inrichting van de openbare ruimte, de aanleg van wegen en het vernieuwen van buurten en wijken (sloop en/of renovatie). Dit gebeurt in nauwe samenwerking met woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

 

Regio Groningen-Assen stemt al ruim 25 jaar de woningbouw met elkaar af

 

Dit gebeurt in een vrijwillig samenwerkingsverband en over de gemeente- en provinciegrenzen heen. De regio kenmerkt zich door een sterk samenhangende woningmarkt. In de regio Groningen-Assen vindt de komende jaren veel woningbouw plaats om aan de grote vraag te voldoen. Goed wonen vraagt veel meer dan alleen het realiseren van een woning. Het gaat ook om betaalbaarheid, bereikbaarheid, verduurzaming, leefbare kernen met groen in de buurt en een aantrekkelijk buitengebied. De bouw van woningen vindt daarom zoveel mogelijk plaats in de bestaande dorpen, in de buurt van werk en voorzieningen. Als in de bestaande dorpen geen ruimte is voor inbreiding, kijken partijen naar uitbreidingslocaties.

Op bijgaande foto: vertegenwoordigers van de betreffende gemeenten en provincies en het Rijk, die de woondeals (regio Eemsdelta, Oost-Groningen en Regio Groningen-Assen) hebben ondertekend, rechtsboven wethouder Hans Haze van de gemeente Westerkwartier.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*