Overheden werken samen aan gastvrije en aantrekkelijke waterprovincie

Overheden werken samen aan gastvrije en aantrekkelijke waterprovincie

De provincie en Groninger gemeenten gaan de komende vier jaar intensiever samenwerken om de waterrecreatie in Groningen te verbeteren. De overheden willen een betere afstemming van brugbedieningstijden tijdens het vaarseizoen, voldoende aanlegplekken voor boten en meer aandacht voor recreatie en voorzieningen langs de vaarroutes.
Dat staat in de intentieverklaring die woensdag 8 maart werd ondertekend door Mirjam Wulfse (gedeputeerde provincie Groningen) en Erich Wünker (voorzitter vrijetijdseconomie Vereniging van Groninger gemeenten).

Regie

In de provincie Groningen zijn verschillende partijen verantwoordelijk voor het beheer van vaarwegen. Duidelijke afspraken en regels over het beheer en onderhoud zijn daarom nodig om de varende bezoekers een gastvrij Groningen te kunnen bieden. Voor meer regie op waterrecreatie is onlangs een kwartiermaker aangesteld door de provincie.

Vaarroutes

In Groningen zijn veel themaroutes voor de recreatievaart en fiets- en wandelroutes langs het water. Die routes kunnen aantrekkelijker en klantvriendelijker worden aangeboden, voor alle doelgroepen en zeker ook digitaal. Erich Wünker: “We kunnen deze routes nog beter combineren met onze natuur, cultuur, erfgoed, toeristische bedrijven en evenementen. Er is veel te beleven in Groningen. Zo versterken we de economie, leefbaarheid en brede welvaart in de provincie.”

Potentie

Mirjam Wulfse: “Waterrecreatie in onze provincie heeft potentie, maar krijgt tot nu toe onvoldoende aandacht. Een betere en nauwere samenwerking is daarom nodig om van Groningen een gastvrije en aantrekkelijke waterprovincie te maken. Met deze intentieverklaring zetten we een eerste stap naar een provincie waar het op en langs het water goed recreëren is. Deze verklaring is een groeimodel. We hopen dat er op termijn meer partijen, zoals de waterschappen en belangenverenigingen, zullen aanhaken.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*