P10 pleit voor gedifferentieerde tarieven rekeningrijden

Rekeningrijden voor alle Nederlanders

 

“Eén tarief voor rekeningrijden voor alle Nederlanders is onrechtvaardig en kan alleen, als er fors geïnvesteerd wordt in voorzieningen op het platteland.” Dat stelt Robert Leever namens de P10 – het samenwerkingsverband voor plattelandsgemeenten – naar aanleiding van de conclusies van een reeks onderzoeken naar de invoering van rekeningrijden in Nederland.

 

Vlakke heffing

Uit de onderzoeken blijkt dat één tarief – een zogeheten ‘vlakke heffing’ – van 7 á 8 cent per kilometer de voorkeur heeft. Minister Harbers en staatssecretaris Marnix van Rij stelden de Tweede Kamer vorige week per brief op de hoogte van de onderzoeken.
P10 benadrukt de noodzaak van differentiatie in het tariefsysteem voor rekeningrijden in plattelandsgebieden.
Robert Leever, wethouder van de gemeente Hollands Kroon en lid van het dagelijks bestuur van P10: “Een vlakke heffing pakt voor plattelandsbewoners onevenredig hard uit. Zij hebben meestal geen keuze en zijn vaak afhankelijk van de auto. Door verdwijnen van voorzieningen moeten zij grotere afstanden afleggen voor bijvoorbeeld boodschappen of gezondheidszorg. Bovendien is er vaak geen openbaar vervoer op het platteland.”

Elke regio telt

Recente rapporten, waaronder ‘Elke Regio Telt’ spreken van een verschraling van voorzieningen op het platteland. De rapporten tonen aan dat plattelandsbewoners te maken hebben met een afnemend voorzieningenaanbod en toenemende vervoersongelijkheid. De auto is vaak de enige optie voor dagelijkse mobiliteit. Het invoeren van een vlakke heffing zonder investeringen in het openbaar vervoer en alternatieve oplossingen voor mobiliteit, beperkt de mobiliteit en toegankelijkheid voor plattelandsbewoners.
P10 pleit daarom voor een tariefsysteem waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften en omstandigheden van plattelandsgebieden. Tegelijkertijd is het van essentieel belang te investeren in het verbeteren van het openbaar vervoer op het platteland en het faciliteren van alternatieven zoals deelmobiliteit. Leever: “Alleen zo bereiken we een evenwicht tussen duurzaamheid én de leefbaarheid op het platteland.”

Over  de P10

Het platteland is prachtig, krachtig, maar ook kwetsbaar. De maatschappelijke waarde van het platteland behouden en versterken. Een rechtvaardige verdeling van middelen en gelijke kansen voor iedereen in Nederland, waar je ook woont. Daarvoor staat de P10, een vereniging van 31 plattelandsgemeenten in heel Nederland.

Meer info vind u op: www.p-10.nl

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*