Politieke Woensdag van woensdag 5 juli 2023

Gemeenteraad kijkt terug op beleid B&W

 

Politici kijken graag vooruit. Maar de gemeenteraad is er óók voor om terug te kijken. Heeft het college van B&W voor de inwoners gedaan wat was afgesproken? Komende woensdag 5 juli debatteert de gemeenteraad – die het college van B&W moet controleren – over het beleid in 2022. Inwoners kunnen bij deze debatten inspreken om te vertellen wat zij van het gemeentelijke beleid vinden.
Op de Politieke Woensdag van 5 juli zijn er 4 sessies waarin de raad de Jaarrekening ofwel de Gemeenterekening over 2022 bespreekt. In de Rekening legt het college van B&W verantwoording af over het gevoerde beleid. En tijdens de debatten is het de taak van de raad als volksvertegenwoordiging het college daarop te beoordelen.

 

Verantwoordingsdebatten

 

Het idee is dat dat echte verantwoordingsdebatten zijn. Heeft het college gedaan wat is afgesproken in de Begroting 2022? Heeft het dat op de goede manier gedaan? En is daarmee het beoogde resultaat gehaald?
De Gemeenterekening 2022 en meer informatie over de Politieke Woensdag zijn te vinden op de website van de gemeenteraad gemeenteraad.groningen.nl
De 4 rekeningsessies gaan over de thema’s: ‘sociaal’ (10.00-12.00 uur),
‘Ruimtelijk’ (16.00-18.00 uur),
‘Veiligheid, dienstverlening en bestuur’ (19.00-20.30 uur) en
‘Financieel’ (21.00-22.30 uur).

 

Inspreken

Inwoners kunnen aan het begin van deze sessies inspreken om de raadsleden te vertellen wat zij van het gevoerde gemeentelijke beleid vinden.
Aanmelden voor inspreken kan bij de raadsgriffie.

 

Wijk- en dorpsvernieuwingen

 

Over het gevoerd beleid zegt het college van B&W: ”Het college heeft geïnvesteerd in het aanpakken van maatschappelijke opgaven die van invloed zijn op het welzijn van inwoners”, aldus het college van B&W. “Er is in 2022 onder andere extra ingezet op het versterken van de schuldhulpverlening door kwijtscheldingsregelingen te versoepelen. Ook zijn belangrijke stappen gezet in de energietransitie en vergroening van de gemeente. Groningen heeft ook in 2022 vol in gezet op een klimaatbestendige en CO2-neutrale gemeente. In de wijk- en dorpsvernieuwingen is meer groen toegevoegd en meer ruimte om elkaar te ontmoeten, te spelen en te recreëren.”

 

Spreekhalfuur – inloopmoment

Van 20.30 tot 21.00 uur is het informele ‘spreekhalfuur’ ‘Inwoners in gesprek met de raad’. Inwoners kunnen tijdens dit inloopmoment over alles in gesprek met raadsleden. Dus ook over onderwerpen en thema’s die niet op de agenda van die Politieke Woensdag staan. Centraal staat de informele ontmoeting tussen inwoners en raadsleden. Belangstellenden kunnen zo binnenlopen. Aanmelden is niet nodig. Soms zijn er presentaties van inwoners.

 

Politiek Vragenuur

Om 14.30 uur – een uur eerder dan anders – is het wekelijkse Politiek Vragenuur. Raadsleden kunnen de leden van het college van B&W dan vragen stellen over actuele kwesties. Ze krijgen dan onmiddellijk antwoord. Het Vragenuur live te volgen via de website van de gemeenteraad.

 

Inloopmoment

Van 20.30 tot 21.00 uur is het informele ‘spreekhalfuur’ ‘Inwoners in gesprek met de raad’. Inwoners kunnen dan over alles in gesprek met raadsleden. Dus ook over onderwerpen en thema’s die niet op de agenda van die Politieke Woensdag staan. Centraal staat de informele ontmoeting tussen inwoners en raadsleden. Belangstellenden kunnen zo binnenlopen. Aanmelden bij de raadsgriffie is niet nodig. Soms zijn er presentaties van inwoners.

 

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*