Sprank-locatie Briljant in Zuidhorn gaat sluiten

Het bestuur van de oudervereniging van Briljant en het bestuur van Sprank hebben besloten dat de woonlocatie Briljant in Zuidhorn gaat sluiten uiterlijk per 31 december 2024.
De zorg van Sprank gaat dóór, maar zal op een andere manier worden georganiseerd. De huidige bewoners blijven tot aan hun verhuizing verzekerd van de zorg van Sprank.

De aanleiding van het besluit is erin gelegen dat in de afgelopen jaren de zorgvraag en dus de zorgkosten zeer zijn gestegen, onder andere door ouder wordende bewoners en wegvallen van pgb/garantiebudget. Briljant is destijds ontstaan als ouderinitiatief, waarbij bewoners met een pgb-budget plus in een aantal gevallen een garantiebudget zijn komen wonen. De zorgkosten zijn momenteel onevenredig hoger dan met de pgb-budgetten kan worden gefinancierd.
Het bestuur van de oudervereniging Briljant is zich al langere tijd bewust van deze kwetsbare situatie en is er dan ook van overtuigd dat de locatie in deze vorm geen duurzaam toekomstperspectief heeft.
Samen en in overleg met het bestuur van Sprank is daarom besloten de locatie per 31 december 2024 te sluiten.

Momenteel wonen er negen bewoners op locatie Briljant.

Zij zullen dus moeten verhuizen en hebben daarbij een aantal mogelijkheden:
– in het noorden zijn momenteel zes open Sprank-plaatsen, waar Briljant-bewoners met voorrang geplaatst kunnen worden;
– ook bestaat de mogelijkheid om (tijdelijk) bij ouders/familie te gaan wonen in Zuidhorn, waarbij Sprank zorg aan huis kan bieden (z.g. ambulante zorg) tot uiterlijk 1 juli 2025;
– daarnaast hebben bewoners de vrijheid om voor een andere zorgaanbieder te kiezen.
Tot aan de verhuizing blijven bewoners in ieder geval verzekerd van zorg door Sprank.

Stichting Sprank

Sprank biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking.
Sprank zorgt voor ruim 500 cliënten op ruim 40 woon- en dagbestedingslocaties.
Zie ook www.stichtingsprank.nl

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*