Stevige plannen: 28.500 nieuwe woningen in de provincie Groningen

Provincie Groningen.

In de provincie Groningen worden tot en met 2030 28.500 nieuwe woningen gebouwd. Dit aantal woningen is nodig om aan de toenemende vraag naar betaalbare woonruimte te voldoen en ter vervanging van woningen, om de kwaliteit van het totale aantal woningen op peil te houden. Door de bevolkingsgroei, het besteedbaar inkomen en de noodzaak om woningen te verduurzamen en versterken, is de woningbouwopgave in de Groninger regio ingewikkeld. Provincie, Groninger gemeenten en woningcorporaties doen daarom een beroep op het Rijk om de bouwplannen te kunnen realiseren. Ze laten dit weten bij het indienen van hun plan als onderdeel van de Nationale Woon- en Bouwagenda.

Regie voeren

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “Er is grote behoefte aan betaalbare en duurzame woningen. In de stad Groningen is een andere aanpak nodig dan in de dorpen en steden eromheen. Door samen met de regio’s alle krachten te bundelen, kunnen we steviger de regie voeren en met een hoger tempo meer nieuwe huizen bouwen. Niet alleen betaalbare koopwoningen, maar ook sociale huurwoningen.”

Sociale huurwoningen. 


De Groningse woningcorporaties, verenigd in G13, nemen bijna de helft van de nieuw te bouwen woningen in Groningen voor hun rekening. Met deze plannen groeit het aantal sociale huurwoningen in de provincie met vijf procent. G13-voorzitter Esther Borstlap: “Deze gezamenlijk ambitie is hard nodig. Het vraagt van ons allen veel inzet, waarbij goed en flexibel samenwerken met elkaar en met het Rijk cruciaal is.” Naast nieuwbouw blijven de corporaties zich ook richten op de verduurzaming van bestaande huurwoningen, de betaalbaarheid voor huurders en de leefbaarheid in de wijken.

Groningse situatie.

De Groningse situatie maakt de woningbouwopgave in onze provincie ingewikkeld. In het noordoostelijk deel speelt de versterkingsopgave als gevolg van aardbevingsschade. Op andere plekken in de provincie laten we een krimpscenario achter ons, en is een deel van de woningvoorraad kwetsbaar en aan vervanging en vernieuwing toe. Maar ook de stad Groningen kent naast een grote bouwopgave, een omvangrijke transitie-opgave (wijkvernieuwing).

Ondersteuning is nodig

De provincie, gemeenten en woningcorporaties hebben van het Rijk ondersteuning nodig om de plannen voor de woningbouw te realiseren. Woningbouwprojecten kosten vaak meer geld dan ze opleveren. In de provincie Groningen is deze zogenaamde onrendabele top hoger dan in andere regio’s van het land. Gert Engelkens, wethouder gemeente Oldambt: “Naast nieuwbouw, moeten we bestaande woningen verduurzamen of vervangen. In wijken en dorpen in de provincie moet dat op maat gebeuren. Daarvoor vragen we passende regelingen van het Rijk, ook voor het verbeteren van de bereikbaarheid, dus voor wegen en openbaar vervoer.” Verder moet het Rijk ervoor zorgen dat procedures versneld worden afgehandeld (Raad van State) en belemmeringen in wetgeving weggenomen worden. Ook moet er gezorgd worden voor voldoende betaalbare bouwlocaties en ambtelijke capaciteit.

Aantallen.

Het Rijk heeft in maart 2022 de Nationale Woon- en Bouwagenda aangekondigd met als doel om in Nederland 900.000 woningen te realiseren. Met 28.500 woningen draagt Groningen hieraan bij. Dit gaat om uitbreiding (20.000) en vervanging door sloop (8.500), waarvan 40 procent het gevolg is van de versterkingsopgave. Corporaties hebben plannen voor de bouw van bijna 13.400 sociale huurwoningen. Ongeveer de helft daarvan is vernieuwing van bestaande woningen.

Vervolg.

In de komende tijd gaat de regio Groningen de afspraken uitwerken in regionale woondeals.
Voor meer informatie kunt u de website in de gaten houden:
https://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuws/nieuwsartikel/provincie-groningen-krijgt-er-komende-jaren-28500-nieuwe-woningen-bij/ 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*