Twee projecten ontvangen subsidie uit het Verbindingsfonds: voor een nieuw bestaan en opleidingen voor vrijwilligers

De projecten Breek uit je bubbel en Vrijwilligersacademie Het Hogeland ontvangen van de provincie Groningen subsidie vanuit het Verbindingsfonds. Het eerste project is bedoeld voor het kansrijk koppelen van statushouders aan werkgevers en wederzijdse integratie te bereiken. Het tweede richt zich op het ontwikkelen en ondersteunen van vrijwilligers met een vraaggericht en gebundeld opleidingsaanbod in gemeente Het Hogeland. Het Verbindingsfonds is bedoeld om Groningers aan het werk te krijgen en te houden, en hen de kans te geven zich verder te ontwikkelen. 

 

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken:

 

“Deze twee projecten laten zien dat organisaties elkaar opzoeken en komen tot innovatieve samenwerkingsvormen. Het doel is om verschillende groepen inwoners nu en in de toekomst een actieve rol te geven in de samenleving.”

 

Een nieuw bestaan met project Breek uit je bubbel

Voor statushouders is het niet altijd eenvoudig om een baan te vinden. Dat komt onder andere door cultuurverschillen. Daarom ontwikkelen welzijnsorganisatie Vlucht Voorwaarts en het Alfa-college een aanpak die ervoor moet zorgen dat statushouders, in dit geval mensen uit Eritrea, een passende stage, werk- of oefenplek krijgen. Dit gebeurt door aandacht te hebben voor wederzijdse integratie; zowel aan de kant van de statushouders als bij de werkgever. In dit project worden 25 kandidaten begeleid door persoonlijke coaches (maatje) die zelf ook training krijgen op het gebied van cultuurverandering en cultuurverschillen. Doel is om de deelnemers te koppelen aan sociale netwerken en zo een omgeving te creëren waarin een duurzame combinatie kan ontstaan tussen statushouders en bedrijven in de zorg of techniek. Met de ervaringen wordt de leermethode getoetst en doorontwikkeld om verder te gebruiken. Voor dit project is 46.160 euro subsidie beschikbaar.

 

Project Vrijwilligersacademie Het Hogeland 

De behoefte aan vrijwilligers is groot en de vraag naar mensen bestaat binnen allerlei gebieden. Het doel van de Vrijwilligersacademie Het Hogeland is om de vrijwillige inzet te vergroten en te verbeteren. Opleidingen en trainingen bieden vrijwilligers kennis en vaardigheden, inspiratie en uitbreiding van het persoonlijke netwerk. Dit is voor (nieuwe) vrijwilligers een belangrijke stimulans. De stichtingen Werk op Maat, Mensenwerk Hogeland (onderdeel van Tinten) en Vakland Het Hogeland bundelen het versnipperde scholingsaanbod in een pakket dat gericht is op de behoeften van inwoners. Deze drie organisaties doen dit project samen. Allereerst voor een periode van een jaar willen zij 200 cursisten bereiken. Hierbij ligt de focus eerst op de versterking van de informele zorg (mantelzorg). Voor dit project ontvangen de organisaties 49.000 euro subsidie.

 

Subsidieregeling Verbindingsfonds

Met het Verbindingsfonds stimuleert de provincie Groningen organisaties die samen nieuwe oplossingen bedenken om mensen aan het werk te krijgen, te houden en zich een leven lang te ontwikkelen. Het fonds komt tot stand met middelen van Nationaal Programma Groningen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*