Voorontwerp uitwerkingsplan Harksteder Broeklanden in procedure

Waterrijk wonen in het groen

Het college van B&W heeft besloten het voorontwerp uitwerkingsplan voor Harksteder Broeklanden ter inzage te leggen. Vanaf 14 juni zijn de stukken vier weken lang in te zien. Het gaat om het woongebied dat ontwikkeld wordt in dit deel van Meerstad. Het uitwerkingsplan biedt ruimte aan 48 woningen met verschillende woonsferen.

Harksteder Broeklanden: van wonen tot bos & recreatie

Het gebied Harksteder Broeklanden loopt vanaf de wijk De Zeilen tot aan de Hamweg en vanaf het Slochterdiep tot aan de toekomstige noordelijke oever van het Woldmeer. Het gebied Harksteder Broeklanden bestaat uit de delen: wonen en bos & recreatie en aanleg van plasdras. Het is één van de gebieden die Bureau Meerstad de komende tijd gaat ontwikkelen. Als eerste wordt gestart met het woongedeelte. Van wonen op een vrije kavel met weids uitzicht over het Woldmeer tot een collectief woongebied in een bosrijk landschap. Potentiële bewoners kunnen straks kiezen uit een veelzijdig aanbod van woonsferen in het groen en aan het water. Rond de zomer wordt naar verwachting gestart met het maken van de plannen voor de uitwerking van het bos- & recreatie- en plasdrasgebied.

 

Biodiversiteit en klimaatadaptatie

Het principe van Meerstad is het aansluiten op en verrijken van bestaande groene en blauwe kwaliteiten. De natuurlijke kwaliteiten van groen en water worden doorgezet in het woongebied Harksteder Broeklanden. De openbare ruimte en de privékavels hebben een sterk groen karakter. Er is aandacht voor biodiversiteit, zowel in de inrichting als in beheer. De aanplant van hagen op, een deel van, de privékavels biedt ruimte aan insecten, vogels en (kleine) zoogdieren. Het waterhuishoudkundige systeem wordt duurzaam ingericht door zoveel mogelijk af te wateren via wadi’s naar open water (Woldmeer en Kleisloot). Door de aanplant van bomen wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van hittestress. De combinatie van water en begroeiing zorgen voor een rijke flora en fauna.

Voorontwerp uitwerkingsplan wonen ter inzage

Het gebied waar de woningen gepland zijn, heeft de bestemming ‘uit te werken woongebied’. Om woningbouw mogelijk te maken, is daarom een voorontwerp uitwerkingsplan opgesteld. Dit uitwerkingsplan ligt vanaf 14 juni 2023 tot en met 12 juli 2023 vier weken ter inzage. Belangstellenden kunnen in deze periode reageren op dit plan en de stukken die daarbij horen.

 

Inloopmomenten

De stukken zijn tijdens de inzageperiode te raadplegen op de website:  ruimtelijkeplannen.nl   en op harkstedebroeklanden.nl en op de website van de gemeente Groningen: gemeente.groningen.nl/bestemmingsplannen.
Ook kunnen belanghebbenden de stukken bekijken en vragen stellen tijdens de inloopmomenten in het informatiecentrum van Bureau Meerstad, Zijlkade 2 in Meerstad. De inloopmomenten zijn op woensdag 21 juni van 16.00 uur tot 18.00 uur en woensdag 28 juni van 16.00 uur tot 18.00 uur. Meer informatie over Harksteder Broeklanden en de toekomstige ontwikkelingen van plangebied Meerstad is terug te vinden op; toekomstmeerstad.eu.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*