WERKGEVER MET MEER DAN 100 MEDEWERKERS? DAN KRIJG JE TE MAKEN MET HET BESLUIT CO2-REDUCTIE

Klimaatakkoord

Vanaf 1 januari 2024 krijgen werkgevers met meer dan 100 medewerkers te maken met het ‘Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’. Vanaf dan zijn werkgevers namelijk verplicht om jaarlijks gegevens bij te houden over de mobiliteit van hun werknemers. Dit besluit vloeit voort uit het Klimaatakkoord. Met als doel de CO2-uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit in 2030 met 1,5 Megaton te verlagen. Hoe? Door medewerkers duurzamer te laten reizen.

Gegevens aanleveren

Werkgevers (met 100 of meer werknemers) moeten jaarlijks gegevens bijhouden van woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit van medewerkers. Deze gegevens moeten vervolgens voor 30 juni van het opvolgende jaar aangeleverd worden via een digitaal formulier. Het gaat hierbij om jaartotalen van het totaal aantal gereisde kilometers, gebruikte vervoermiddelen en gebruikte brandstof. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een handreiking opgesteld met uitleg over de jaarlijkse rapportageverplichting.

Voor wie?

Het besluit geldt voor:

  • alle ondernemingen met 100 medewerkers of meer
  • publieke rechtspersonen, zoals gemeenten, provincies en ministeries

Evaluatie

In 2026 evalueert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de CO2-reductie die in 2024 en 2025 is behaald. Als bedrijven en organisaties goed op koers liggen, blijft het bij rapporteren. Als dit niet lukt, kan vanaf 2027 een wettelijke norm per bedrijf worden ingesteld waarmee slimmer en zuiniger reizen kan worden afgedwongen. Deze CO2-winst is nodig om de klimaatdoelen uit het Klimaatakkoord te halen.

Advies op maat

Werkgever in de provincie Groningen? Doe dan een beroep op de mobiliteitsadviseurs van Groningen Bereikbaar. Ze staan geheel kosteloos voor je klaar bij vragen én advies over het verduurzamen van mobiliteit. Zoals het stimuleren van de fiets en het OV, het in kaart brengen van mobiliteitskansen met behulp van de postcodescan en advies over fiscale mogelijkheden.

Informatiebijeenkomst

Binnenkort organiseert Groningen Bereikbaar samen met Drenthe, Friesland en VNO-NCW Noord een webinar over het besluit. Een datum volgt binnenkort. Wil je hierbij aanwezig zijn? Laat dan hier alvast je gegevens achter, dan zorgen wij dat je de uitnodiging ontvangt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*