Westerkwartier ontvangt innovatiesubsidie Digitale Overheid

Gemeente Westerkwartier ontvangt twee subsidies uit het Innovatiebudget Digitale Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Goed nieuws, want hiermee kan de gemeente aan de slag met de doorontwikkeling van de Potjeswijzer. En start de gemeente in het najaar met een Proeftuin Digitale Inclusie. Een proefproject om inwoners die digitaal nog niet goed mee kunnen doen te helpen.   

 

Wethouder Marjan Sijperda: ‘Het is belangrijk dat we allemaal mee kunnen komen in onze samenleving. Omdat de samenleving steeds meer digitaliseert ben ik blij dat we ook hen mee kunnen nemen die het anders niet zouden kunnen. Daarnaast is de Potjeswijzer een belangrijk instrument, dat gemaakt is samen met ervaringsdeskundigen armoede en voor de doelgroep die het niet breed heeft. Met deze subsidie kunnen we de Potjeswijzer verder ontwikkelen en zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken.’
In totaal zijn 14 van de 23 aanvragen bij het Innovatiebudget Digitale Overheid toegekend. Twee van deze aanvragen zijn voor de gemeente Westerkwartier, de gemeente is erg blij met deze steun vanuit het Rijk.

 

Naar een merkbaar en meetbaar verschil! 

De gemeente Westerkwartier vindt innovatie belangrijk. Deze tijd met grote uitdagingen, vraagt om nieuwe oplossingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan armoede. Samen met de gemeente Eemsdelta diende gemeente Westerkwartier een aanvraag in voor het project ‘Naar een merkbaar verschil!’. Voor inwoners met een laag inkomen of geldzorgen zijn diverse landelijke en gemeentelijke regelingen en voorzieningen van fondsen en stichtingen. Tussen de vele regelingen raken veel mensen het overzicht kwijt. Met stress en onnodig niet-gebruik tot gevolg. Gemeente Westerkwartier en Eemsdelta vinden dat dit anders kan. Westerkwartier startte daarom twee jaar geleden met een digitaal platform, één ingang waar je voor al deze hulp terecht kan: De Potjeswijzer. Waarin zoveel mogelijk voorzieningen overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en toegankelijk zijn ondergebracht. Met de toegekende subsidie wordt de Potjeswijzer verder ontwikkeld.

 

Proeftuin Digitale Inclusie Westerkwartier 

Tegelijkertijd zien we dat er een groeiende kloof is tussen mensen die nog wel en mensen die niet digitaal kunnen meekomen. Mensen die nu nog meekomen kunnen dat in de (nabije) toekomst steeds minder goed, omdat technologische ontwikkeling sneller gaat dan wij kunnen bijhouden. Ook wij als overheid digitaliseren onze processen. In Nederland kunnen ruim 4 miljoen mensen digitaal onvoldoende meedoen. Van hen hebben 1,2 miljoen nog nooit internet gebruikt. En dat terwijl de wereld in hoog tempo digitaliseert. Dat brengt een extra verantwoordelijkheid met zich mee om de mensen die daar moeite mee hebben te ondersteunen.
Samen met Biblionet, Provincie Groningen, 48percent.org, Freedom Internet, Alliantie Digitaal Samenleven, Allemaal Digitaal, Humanitas Westerkwartier en De Schans, vroeg gemeente Westerkwartier een subsidie aan voor: ‘Proeftuin Digitale Inclusie Westerkwartier’. Deze gaat in het najaar van start, waarbij alle onderdelen voor digitale deelname worden gecombineerd: de internetaansluiting, een laptop en training en activiteiten en ondersteuning in de buurt. Samenwerking tussen ketenpartners staat voorop.

 

Innovatiebudget Digitale Overheid

Met het innovatiebudget stimuleert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samenwerking tussen en innovatie bij overheidsorganisaties. Het innovatiebudget ondersteunt de nieuwe manier van werken. Door te experimenteren, ruimte te geven aan nieuwe initiatieven en connecties aan te gaan met verschillende partijen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*