Zoutwinningsbedrijf Nobian over hun aanpak van ziekteverzuimpreventie

Het ziekteverzuim is in het derde kwartaal van 2023 licht gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. Dit is een opvallende verandering na tien jaar van stijgende cijfers. Met een verzuim van 4,8 procent in 2023 lijkt er dus sprake van een omslag. Hoewel het ziekteverzuim iets is gedaald, blijft het nog steeds hoger dan tijdens de coronajaren 2020 en 2021. Dit benadrukt het belang van het voorkomen van ziekteverzuim. Voor meer inzicht spraken we met Miranda West van zoutwinningsbedrijf Nobian.

Voor zoutwinningsbedrijf Nobian in Farmsum (Delfzijl) staat veiligheid voor de medewerkers bovenaan de prioriteitenlijst. ‘We produceren zout voor industriële verwerking, chloor, waterstof en stoom, elektriciteit en utilities. Er werken zo’n 270 mensen voor Nobian in Delfzijl, voornamelijk operators en technici’, vertelt HR Business Partner Miranda West van Nobian. ‘Al deze mensen werken op een chemiepark met risicovolle stoffen als chloor en loog. Elke vergadering start daarom bij ons met veiligheid als eerste onderwerp.’

Periodiek medisch onderzoek

‘We hechten grote waarde aan de gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers. Niet alleen om veiligheidsredenen, maar ook omdat we graag willen dat ze gezond blijven bij werk én bij leven. Dat laatste vinden we essentieel, we willen dat ze nu en ook na hun pensioengerechtigde leeftijd gezond zijn’, vervolgt Miranda. ‘Eens in de drie jaar roepen we onze medewerkers op om vrijwillig deel te nemen aan een periodiek medisch onderzoek. Aan dit onderzoek werken ook bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten mee. Daarnaast houden we actief bij hoe het gaat met medewerkers middels een gezondheidscheck. Hoe is het gesteld met zijn of haar gezondheid? Doet iemand voldoende aan beweging? Wat zijn de leefgewoontes van onze medewerkers? Ze doen zwaar werk op risicovolle plekken. Ze lopen, bukken en knielen veel tijdens hun werk en ze moeten regelmatig ‘kruip door sluip door’ om hun werkzaamheden uit te voeren. Als werkgever hebben we natuurlijk niet volledig invloed op de leefgewoontes van onze medewerkers, maar we proberen ze bewust te maken van het belang van vitaliteit en een goede gezondheid in hun werk en hun leven.’

Voorkomen van hoge werkdruk

‘De laatste tijd lopen we aan tegen de personeelskrapte op de arbeidsmarkt. Met name goed opgeleide elektrotechnici zijn niet of nauwelijks meer te vinden. Die hebben we hard nodig. Te weinig personeel veroorzaakt hogere werkdruk bij het huidige personeel, wat kan leiden tot ziekte of uitval. Dat willen we koste wat kost voorkomen. In samenwerking met UWV bekijken we momenteel verschillende scenario’s waarbij we toch kunnen zorgen voor een goede balans tussen werk en privé onder onze medewerkers’, legt Miranda uit. ‘Zo zijn we met behulp van UWV aan het onderzoeken hoe we jobcarving kunnen toepassen. Dat is een methode waarbij taken of werkzaamheden worden afgesplitst van een bestaande functie. Hierdoor krijgt de betreffende werknemer meer tijd om zich te focussen op zijn of haar kerntaak en wordt de werkdruk verlaagd door het wegvallen van zaken die heel goed door anderen kunnen worden uitgevoerd. Ook zijn we bezig met het ontwikkelen van zogenaamde skillprofielen. Onze functies vereisen veelal specifieke opleidingsachtergronden en diploma’s. Heb je die diploma’s niet, dan hoef je normaliter niet te solliciteren. Maar de mensen met die specifieke papiertjes zijn er veelal niet meer. Dus moeten we ons vaker richten op wat mensen kunnen, waar ze goed in zijn en kijken naar bijvoorbeeld interne scholing. Dan kunnen we mensen aannemen die niet direct alle diploma’s op orde hebben, maar die het vak wel heel graag willen (leren) uitoefenen.’

Sociaal medisch team

‘Als het gaat om ziektepreventie is persoonlijke aandacht heel belangrijk’, zegt Miranda. ‘Zodra iemand ziek wordt, is zijn of haar leidinggevende degene met wie ze contact hebben. Medewerkers praten liever over hun gezondheidssituatie of levenssituatie met een directe collega die op de hoogte is van hun verhaal, dan bijvoorbeeld met iemand van HR die ver van ze afstaat. We hebben een sociaal medisch team (SMT) in het leven geroepen dat elke zes weken spreekuur heeft om te sparren over moeilijke ziektecases of waar we tegenaan lopen. Het team bestaat uit een arbo-arts, de leidinggevende en de HR Business Partner. Op deze manier willen we de persoonlijke begeleiding en ondersteuning die de leidinggevende biedt aan de zieke medewerker zo goed mogelijk faciliteren.’

Mens, milieu en maatschappij

‘Onze inzet om ziekteverzuim en uitval te voorkomen, lijkt vruchten af te werpen. Op dit moment liggen onze ziekteverzuimcijfers ruim onder het landelijk sectorgemiddelde’, licht Miranda toe. ‘Het typeert ook wel de rode draad binnen Nobian: Oog hebben voor mens, milieu en maatschappij. Regelmatig contact hebben met je medewerkers en vragen hoe het écht met ze gaat. We zijn blij dat we hierin samenwerken met UWV en regelmatig met elkaar om de tafel zitten. Uit deze gesprekken ontstaan mooie, goede ideeën.’

 

 

Foto: Miranda West van Nobian

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*