Academie Minerva en Terra versterken elkaar door kunst en groen met elkaar te verbinden

 

Vorige week tijdens de werkveldlunch op het Green is Art Festival op het Terra SuikerTerrein in Groningen, zetten programmadirecteur Innovatie & Samenwerking van Terra, Sjoerd Pool en Dorothea van der Meulen, Dean Academie Minerva (Hanzehogeschool Groningen) beiden hun handtekening op een samenwerkingsovereenkomst. Hierin hebben de partijen afgesproken de krachten te bundelen op gebied van kunst en groen, waardoor beide onderwijsinstellingen impact kunnen creëren en kunnen werken aan een mooie groenere wereld.

 

Terra werkt op dit moment aan het oprichten van het practoraat ‘Green is Art’.

Dit practoraat zet in op het ontwikkelen van (onderwijs)concepten waarbij de combinatie van kunst en groen samen komen. Academie Minerva Groningen heeft een lectoraat ‘Art & Sustainability’. Dit lectoraat onderzoekt hoe de transitie naar een duurzame samenleving vorm kan krijgen als je daar het domein van kunst actief bij betrekt. “Het is waardevol dat wij met ons lectoraat vanuit het hbo kunnen samenwerken met het practoraat vanuit het mbo”, geeft Dorothea van der Meulen aan. “Het praktijkgerichte (artistieke) onderzoek van beide onderwijsinstellingen versterkt elkaar”.

 

Practoraat ‘Green is Art’

Het practoraat ‘Green is Art’ moet onder andere leiden tot het aantrekkelijker maken van de groene opleidingen voor een bredere doelgroep. Sjoerd Pool: “De studenten van de toekomst zullen een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Vragen die hierbij onderzocht moeten worden zijn bijvoorbeeld: hoe kan de combinatie groen en kunst een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven? Hoe zorgen we dat studenten tot creatieve oplossingen komen en buiten de kaders gaan denken? Wanneer is kunst groen of groen kunst? Door het praktisch onderzoek binnen het practoraat proberen we antwoorden op deze vragen te vinden”.

 

Samenwerking


Terra gaat binnen het practoraat Green is Art samenwerken met het lectoraat van Academie Minerva, maar ook samen met het werkveld. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond niet voor niets plaats tijdens de werkveldlunch op het Green is Art Festival, waar ruim 35 mensen aanwezig waren vanuit overheden, onderwijsinstellingen en de groen- en kunstsector, om met elkaar van gedachten te wisselen, verbindingen te leggen en te brainstormen over inhoud en mogelijkheden van het practoraat. Het betrekken van het werkveld is van essentieel belang voor het practoraat. “We hechten veel waarde aan de input en betrokkenheid van professionals”, aldus de programmadirecteur van Terra. Daarnaast wordt natuurlijk ook de verbinding gelegd met andere mbo-instellingen en andere practoraten zowel binnen Terra als daarbuiten.

 

Wat is een practoraat

Waar binnen het hbo sprake is van lectoraten, wordt binnen het mbo gewerkt met practoraten. Eepractoraat is een expertiseplatform waar praktijk(gericht) onderzoek wordt uitgevoerd. Een practoraat bestaat uit een ‘kenniskring’ met een practor en docent-onderzoekers. Ook docenten, studenten en partners vanuit het (regionale) bedrijfsleven zijn actief betrokken. Het practoraat slaat de brug tussen onderwijs, onderzoek en (regionale) bedrijfsleven. De laatste jaren zien we dat er steeds meer practoraten binnen het mbo worden gestart. Dit is belangrijk omdat juist in het mbo kennisontwikkeling voor een groot deel plaatsvindt binnen de context van de praktijk. 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*