Gemeente maakt beleid voor woonwagenstandplaatsen

Meer woonplekken voor woonwagenbewoners aan de westkant van de stad en een onderzoek naar de mogelijkheid om een standplaats onder andere via erfpacht uit te geven. Deze en andere onderwerpen staan in het nieuwe gemeentelijke beleid. Ook onder woonwagenbewoners is de nood hoog voor woonruimte. De wachttijd voor een standplaats is opgelopen tot tien jaar. De gemeente wil zich inzetten voor deze en andere bijzondere woonvormen en daarnaast geven landelijke regels aan dat er beleid moet komen voor de woonwagencultuur.

 

“Misschien wel het belangrijkste is dat we met dit beleid het recht erkennen van woonwagenbewoners om te leven volgens hun culturele identiteit. Zoals het wonen in familieverband”, aldus wethouder Rik van Niejenhuis. “Woonwagenbewoners blijven vaak hun leven lang op dezelfde plek wonen en jongeren willen ook graag een plek op die woonwagenlocatie om bij hun familie te blijven. Dit samen zorgt voor een oplopende wachttijd. Vanwege de grote vraag naar extra standplaatsen én omdat we vanuit onze woonvisie extra aandacht besteden aan bijzondere woonvormen zijn we nu op zoek naar een geschikte locatie en maken we beleid. Groningen moet een fijne woongemeente zijn voor iedereen.”

Woonbehoefte

Het erkennen van het wonen in familieverband vanuit de woonwagencultuur en het onderzoek naar de woonbehoeftes van woonwagenbewoners wijzen erop dat behoefte is aan uitbreiding aan de westkant van de stad. De gemeente richt een locatie in waar ruimte is voor 30 woonplekken. We zijn met de corporaties in gesprek om op een nieuwe locatie ook sociale huisvesting te ontwikkelen voor de woonwagenbewoners. De gemeente biedt zelf op de nieuwe locatie geen woonwagenstandplaatsen meer te huur aan maar onderzoekt of erfpacht mogelijk is.

Huurwoonwagens kopen

Op de huidige locaties onderzoeken we of de gemeente de bestaande huurwoonwagens te koop aan kan bieden aan de huidige huurders. Wanneer deze bewoners willen blijven huren, dan blijft dit mogelijk. Daarnaast onderzoekt de gemeente of woonwagenbewoners bijvoorbeeld door een standplaats uit te geven via erfpacht, een hypotheek kunnen afsluiten en of ze een woonwagenstandplaats over kunnen laten nemen door familie of nabestaanden. Dat is nu niet mogelijk omdat alle standplaatsen worden gehuurd.

Woonbehoeftes onder woonwagenbewoners

Het nieuwe beleid is gebaseerd op een onderzoek naar woonbehoeftes onder woonwagenbewoners en besproken met de bewonerscommissie. De gemeenteraad bespreekt het beleid naar verwachting in maart. Het onderzoek naar een geschikte locatie loopt momenteel nog. Zoals het nu lijkt, kan het college hierover voor de zomer een besluit nemen.

 

Foto: woonwagens op De Kring  in Groningen

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*