Politieke dialoog bij Hart van Hoogkerk

Kinderen met astma, mensen die ziek worden. Het verband met vocht en schimmel in huizen is niet altijd aan te tonen, maar het zal niet gezond zijn. Woningstichtingen reageren nogal eens laks op deze problemen, vinden bewoners. ‘Meer ventileren’, krijgen ze soms te horen. De gemeente kan hier een grotere rol in spelen, vinden de gemeentelijke politici, aanwezig bij de politieke dialoog van Hart van Hoogkerk, vrijdagavond in de Theresiakapel.
Ook geuroverlast van de fabrieken, zoals de biomassavergister van Suiker Unie en de bitumenfabriek Icopal (voorheen Smid en Hollander) wordt niet voortvarend aangepakt, vinden bewoners. Omwonenden van Icopal deden hun verhaal op deze avond. Fabrieken voldoen volgens controlerende instanties aan alle normen, maar intussen blijft de geuroverlast bestaan. Gezondheidsklachten worden niet serieus genomen, ervaren deze omwonenden. De gemeente mist de middelen om te kunnen ingrijpen, maar ze moet wel bereid zijn te helpen en zo nodig druk uit te oefenen, zo reageerde onder meer Jimmy Dijk van de SP.

Ook het verkeer was een belangrijk thema deze avond. De grote nieuwe wijk op het voormalige Suiker Unieterrein (2.500-5.000 woningen) gaat zorgen voor een flinke toename van het verkeer op het Hoendiep en de Johan van Zwedenlaan. Daar moet aandacht voor zijn, vinden de partijen, al verschillen ze in de oplossingsvisie. VVD-lijsttrekker Elizabeth Akkerman pleit voor goede verbindingen met de Ring West, die in de toekomst toch aangepakt wordt. Glimina Chakor van GroenLinks ziet meer in goed en betaalbaar openbaar vervoer, in en rond de nieuw te bouwen wijk.
De avond was georganiseerd vanwege de gemeenteraadsverkiezing op woensdag 21 november. Acht politieke partijen waren aanwezig, de meeste met hun lijsttrekker: D66, PvdA, GroenLinks, VVD, SP. ChristenUnie, Stad en Ommeland en 100% Groningen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*